Potsepatööd

Potsepatööd

Korstnad- , ahjud-, pliidid-, kaminad- renoveerimine ja uusehitused

Georg Mazurtšak

Telefon 5066142

Kusetunnistus 145496 potsepp tase 4

lkgkonsult@gmail.com

Tuleohutusnõuded projektist kasutusloani

Küttesüsteemi ekspertiis

Ehitise tuleohutuse audit

Leho Lõiv

Telefon 53012341

Kutsetunnistus 131924 tuleohutusekspert tase 6

info@tuleohutusnouded.ee

Küttesüsteemide puhastus

Korstnapühkija

Veikko Juusu

Telefon 53881233

Kutsetunnistus 155519 korstnapühkija tase 4

Kutsetunnistus 114317 päästemeeskonna juht tase 5

info@raetps.eu