Seltsi teenused

Tulekustutus: Rae, Urvaste, Vaida

Veevedu: 4000-10 000 l autodega

Filmivõtted: vihm

Liuvälja tegemine alates -10 kraadist

Tuleohutusalased nõustamised elamu ehitustel