Eesti Vabatahtlik

Eesti Päästeliit

Päästeliidu liikmeskonna moodustavad:

Põhja-Eesti piirkond: 20 liiget

Ida-Eesti piirkond: 11 liiget

Lõuna-Eesti piirkond: 9 liiget

Lääne-Eesti piirkond: 20 liiget

Üleriigilise tegevuspiirkonnaga: 6 liiget
Liidu toetajad: 2 liiget
Kokku on Päästeliidus vabatahtlikke päästjaid üle 1200.