Rae Tuletõrje- ja Päästeselts annab teada:

Elanikkonnale paremate teenuste osutamiseks rekonstrueerisime 2015 aasta suvel

Vaida komando tuletõrje depoo katuse ja  ehitasime sisemise vaheseina.

Antud projekti rahastati Siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

                                      Rae TPS juhatus.

 

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts annab teada:
Elanikkonnale paremate teenuste osutamiseks rekonstrueerisime Vaida komando tuletõrje depoo põranda.
Antud projekti rahastati
Siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Rae TPS juhatus.

Hinnakiri

Teadmiseks

Ei ole soovitatav küttekoldesse tuld teha. Kuuma ahju või pliiti on ohtlik pühkida.
Aknad, uksed ja siibrid peavad olema korstnapühkija külastuse ajal suletud.
Oluline on tagada korstnapühkijale ligipääs katusele (katuseredel,käiguteed või katuseluuk).
Korstnajalg peaks olema ligipääsetav, et eemaldada lõõride puhastuse käigus alla langevat tahma ja sodi.
Palun varuge mõned ajalehed, et saaks teie kodu jätta võimalikult puhtaks.
Ajalehed laotan laiali ise.
Varuge aega ja rõõmsat meelt.

© MTÜ Rae Tuletõrje- ja päästeselts 2012