Seltsi teenused

Tulekustutus: Rae, Urvaste, Vaida

Veevedu: 4000-10 000 l autodega

Filmivõtted: vihm ja lumi

Liuvälja tegemine alates -10 kraadist

Vintsimine 2-10 tonni

Ohtlike puude saagimine

Tuleohutusalased nõustamised elamu ehitustel